Tiedottaminen

Tiedotustoiminnan tavoitteena on paitsi tapahtumatietojen ennakko- ja jälkitiedottaminen, myös maanpuolustustahdon ja -hengen ylläpitäminen niin jäsenistön kuin ns. suuren yleisönkin keskuudessa. Piiri kannustaa ja opastaa jäsenyhdistyksiä verkkosivujen käyttämiseen. Myös urheilu- ja ampumaurheiluasioista voidaan kattavasti tiedottaa verkkosivujen avulla.

Ampuma- ja urheilu-upseerit päivittävät verkkosivuilla tietoja niin, että ne ovat ajankohtaisia ja tuoreita.

Tavoitteena on, että

  • ylläpidetään jäsenistön ja myös alueen muiden asukkaiden maanpuolustustietoutta ja -tahtoa
  • tehdään tunnetuksi vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja reserviupseerien merkitys piirin alueella
  • varmistetaan, että tulevista ja toteutuneista toimintatapahtumista tiedotetaan liitoille, jäsenistölle, puolustusvoimille ja piirin alueen muullekin väestölle
  • luodaan ja ylläpidetään hyvät suhteet toiminnan kannalta tärkeisiin yhteistyötahoihin
  • sähköinen viestintä ja sosiaalinen media on käytössä kaikissa kerhoissa


Toimenpiteet:

  • Toimitetaan ja julkaistaan piirin ja kerhojen ennakkotiedotteita, kokous- ja koulutusilmoituksia, toimintakalenteritietoja ja jälkiartikkeleita Etelä-Hämeen ILVES -lehteen ja piirin kotisivuille.
  • Toimitetaan artikkeleita piirin alueella ilmestyviin alue- ja paikallislehtiin.
  • Ylläpidetään ja kehitetään piirin verkkosivuja.
  • Toimitetaan yhteydenpidon ja tiedonkulun helpottamiseksi ja varmistamiseksi mahdollisimman kattava toimihenkilötiedosto.
Powered by JS Network Solutions