Ammunta- ja urheilutoiminta

Piirin toimintakalenteri sekä kilpailujen lajit ja järjestävät paikkakunnat julkaistaan piirin verkkosivuilla.

Ampumatoiminta

Ampumatoiminta on yleisesti ottaen jäsenistön keskuudessa varsin aktiivista, haasteena on kuitenkin saada täysi edustus etenkin RUL:n ampumamestaruuskilpailuihin. Yksi haaste on yleisesti ollut se, että kilpailut järjestetään suhteellisen kaukana.

Myös uusien harrastajien aktivoiminen etenkin kiväärilajeissa on osoittautunut haastavaksi. Pistoolilajeissa harrastajia on ilahduttavasti, mutta kivääripuolella on pelkona ns. ukkoutuminen. Uusia harrastajia ei ole saatu samassa tahdissa kun vanhemmat harrastajat ovat siirtyneet syrjään.

Sovelletun Reserviläisammunnan (SRA) saralla piirimme on edelleen Suomen aktiivisin ja tähän osaalueeseen tulee panostaa jatkossakin, etenkin siitä syystä, että laji vetää puoleensa erityisesti nuoria harrastajia. Laji palvelee erittäin hyvin reserviläisten tilanteen mukaisen ampumataidon ylläpitoa ja kehittämistä. SRA on erityisen arvostettu laji puolustusvoimissa ja yhteistyö piirimme ja Panssariprikaatin kanssa on ollut erittäin hyvää ja aktiivista.

Piirillämme on vahvat perinteet liittotason ampumakilpailuissa. Tämä taso tulee edelleenkin säilyttää.

Hyväksi havaittu tapa mm. piirin ruutimestaruuskilpailujen järjestelyissä on ollut tiivis yhteistyö Reserviläispiirin kanssa. Yhteistyö muillakin ammunnan osa-alueilla on jatkossakin järkevää. Suositeltava tapa saada piirin joukkueita liiton kilpailuihin on se että kilpailijat ovat itse aktiivisia ja ilmoittautuvat joko itse kilpailuihin tai ottavat yhteyttä piirin ampumaupseereihin.

Tavoitteena on, että

 • Hyvä ampuma- ja aseenkäsittelytaito saavutetaan säännöllisellä ampumaharjoittelulla. Tätä tulee tukea.
 • Jäsenistö saadaan aktivoitua osallistumaan johdettuun ampumaharjoitteluun ja pitämään Kymppiampumapäiväkirjaa, jotta harrastus voi jatkua tulevaisuudessakin.
 • SRA-ampujan kursseja järjestetään vuosittain niin, että piirimme jäsenistö voi hankkia SRAampumakortin oman piirin kautta.
 • Järjestämme SRA SM-karsintakilpailuja yhdessä E-HResP:n kanssa mm. Hätilän ampuma-alueella. Jatkamme perinnettä kutsua yhteen isoon kilpailuun Panssariprikaatin komentajan sekä muuta upseeristoa.
 • Järjestämme SRA pimeätoimintakilpailun yhdessä E-HResP:n kanssa mm. Hätilän ampuma-alueella.
 • Kaikki kerhot ovat mukana Piirin ampumatoiminnassa.
 • Osallistumme liittotason kilpailuihin täysillä joukkueilla ja että pysymme jatkossakin RUL:n kärkisijoilla.
 • Lähetetään ampujia myös reserviläisammuntojen SM-kilpailuun.
 • Piirin kilpailujen osanottajamäärä pysyy vähintään nykyisellä tasolla. Tosin seuraamme tarkasti lajien elinvoimaisuutta. Mikäli johonkin lajiin ei enää saada ponnisteluista huolimatta osallistujia,
  tulee vakavasti harkita ko. lajin jatkoa.

Toimenpiteet:

 • Seuraamme aktiivisesti ampuma-aselain ja ampumaratalainsäädännön sekä EU-direktiivien kehitystä ja tiedotamme tarvittaessa RUL:a, jotta voimme osaltamme vaikuttaa laillisen ammuntaharrastamisen jatkumiseen ja ajaa näin jäsenistömme etua. Tätä edunvalvontaa tekevät ensisijaisesti RUL ja RES sekä Reserviläisurheiluliitto.
 • Seurataan aktiivisesti Etelä-Hämeen alueen ampumaratatilannetta. Valkeakosken Kaakonojalla sijaitsevasta ampumaradasta on tehty vuosi sitten kymmenen vuoden vuokrasopimus Valkeakosken kaupungin kanssa, joten ampumaradan käyttö voi jatkua entisellään.
 • Järjestetään vähintään neljä SRA-ampujakurssia ja kaikki perinteisesti ammutut piirimme ampumakilpailut.
 • Varmistetaan, että piirimme yhdistyksissä on riittävä määrä ampuma-asekouluttajia, jotta piirimme ammunnanharrastajat voivat saada heiltä tarvittavat todistukset aloittaakseen tai jatkaakseen ampumaharrastusta.
 • Lähetetään joukkue myös reserviläisammuntojen SM-kilpailuun.
 • Laaditaan yhteinen ampumakalenteri ja järjestetään yhteiset piirin kilpailut E-HResP:n kanssa.
 • Tiedotetaan Marsmars- ja Kymppi- järjestelmien käytöstä. Tällä tavalla jäsenistö voisi seurata niin omaa ampuma- kuin myös urheiluharjoitteluaan. Samalla rakentuu myös Kymppiampumapäiväkirja.
 • Piirin toimintakalenteri sekä kilpailujen lajit ja järjestävät paikkakunnat 2022 julkaistaan Piirin verkkosivuilla.
 • Seurataan uuden aselain käytäntöön panoa ja pyritään varmistamaan, että piirimme yhdistyksillä on ampuma-asekouluttajia myös jatkossa. Tiedotetaan AAK -kursseista jäsenyhdistyksiä.


Urheilutoiminta

Toimintakyvyn osa-alueet ovat fyysinen ja psyykkinen kunto, sosiaaliset taidot ja eettiset valmiudet. Toimintakykyinen henkilö pärjää niin nykyaikaisella taistelukentällä kuinsiviilityönsä haasteissa ja suoritepaineissa.

Jäsenkunnalle korostetaan fyysisen kunnon merkitystä. Toimintakyvyn saavuttamisesta ja ylläpidosta pyritään tekemään osa jokaisen kerhon normaalitoimintaa. Reserviläisurheiluliiton suunnitelmassa vuoden 2022 painopistealue siirtyy fyysisen toimintakyvyn mittaamisesta kenttäkelpoisuustaitojen - ammunta, suunnistus, marssit - kehittämiseen ja tukemiseen.

Jotostoiminta elvytetään piirin muun reserviläisurheilun tasolle ja sen toivotaan nousevan suosioltaan
kilpaurheiluksi.

Reserviläisurheiluliitto panostaa perinteisesti talvi- ja syysjotokseen sekä niiden kehittämiseen. Uudistetut jotossäännöt otetaan käyttöön ja tiedotetaan jäsenyhdistyksille. Jotosohjeiden kehittämistä ja ajantasaistamista jatketaan kentän palautteet huomioon ottaen.

Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri pyrkii säilyttämään liittotason kilpailuissa jo aiemmin saavuttamansa hyvän tason. Tämä edellyttää täysien joukkueiden lähettämistä kilpailuihin.

Piiritason kilpailuista päättää urheiluparlamentti.

Piiri tukee taloudellisesti niitä kerhoja, jotka ottavat järjestelyvastuuta piiritason kilpailuihin.

Yhteistyötä Uudenmaan piirien kanssa jatketaan ja näin tarjotaan jäsenillemme enemmän kilpailutilaisuuksia.

Tavoitteena on, että

 • hyvä fyysinen kunto on tiedostettu reserviläisten toimintakyvyn tärkeänä kulmakivenä ja että se saavutetaan säännöllisellä kuntoilulla.
 • piirin mestaruuskilpailuja järjestetään lajeissa, missä alueellamme on laajaa harrastuneisuutta.
 • saamme liittotason kilpailuihin täydet joukkueet.
 • piirin kilpailujen osanottajamäärien säilymiseen nykytasolla tai pieneen kasvuunkin pyritään vaikuttamaan myös sillä, että piirin kilpailut voivat olla myös kerhojen (mestaruus)kilpailuja.

Toimenpiteet:

 • Aktivoidaan kerhoja osallistumaan MPK:n järjestämiin toimintakyvyn osan eli kestävyyskunnon ja lihaskunnon testaustilaisuuksiin. Testauksesta saatavilla, tavoitteellisesti nousevilla tuloksilla voi olla ratkaiseva merkitys reserviläisen PV:n sijoituksissa ja sitä kautta ylentämisissä. Sähköisen kuntokortin tilalla on käytettävissä kolme sovellusta: Tikki, MarsMars ja Kymppi. Kuntotestaussuoritusten kirjaaminen toteutetaan Tikki-tietojärjestelmän kautta. Jäsenjärjestöjen kautta kannustetaan liikkujia ottamaan käyttöön Puolustusvoimien kustantama MarsMars.fi-mobiilijärjestelmä. Marsmars.fi ei toistaiseksi sisällä vastaavia yhdistysten välisiä kuntokilpailuita tms. mahdollistavia ominaisuuksia kuin sähköinen kuntokortti.
 • Ampumapäiväkirja on käytettävissä ”Kymppi”-tietojärjestelmän avulla.
 • Autetaan uusia reserviupseereita koulutustilaisuuksissa omaksumaan eri lajeja.
 • Järjestetään piirin mestaruuskilpailut kaikissa lajeissa, joista piirien urheiluparlamentti on päättänyt.
 • Autetaan taloudellisesti niitä kerhoja, jotka järjestävät piiritason kilpailuja. Muistutetaan, että kilpailuja voi järjestää myös yhteistyössä esim. naapuriyhdistyksen kanssa.
 • Tuetaan taloudellisesti niitä kerhoja, jotka lisäävät jäsentensä osanottajamääriä piirin mestaruuskilpailuissa.
 • Laaditaan Etelä-Hämeen Reserviläispiirin kanssa urheilukalenteri ja järjestetään heidän kanssaan kilpailuja.
 • Urheiluparlamentin hyväksymä urheilukalenteri julkaistaan Piirin verkkosivuilla.
Powered by JS Network Solutions