Yleistä palkitsemisista

Palkitsemisten ja huomionosoitusten tarkoituksena on kiittää jäseniä ja yhteistyötahoja tehdystä työstä sekä kannustaa ja motivoida heitä edelleen jatkamaan ponnistelujaan reserviupseeritoiminnan parissa. Palkitsemisista ja huomionosoituksista huolehtiminen on eräs liiton, piirien ja yhdistysten tärkeä jäsenhuoltotehtävä. Oikea-aikaisella ja sopivalla tunnustuksella voidaan niin palkitsemisen kohteen kuin muidenkin toiminta-aktiviteettia lisätä – epäoikeudenmukaiseksi koetulla puolestaan lamaannuttaa.

Edellä mainituista syistä kaikissa palkitsemisissa on noudatettava tarkkaa harkintaa, jotta palkitsemiset kohdistuvat tasapuolisesti jäsenistöön. Palkitsemiset eivät kuitenkaan saa olla mikään toiminnan tarkoitus. Palkitsemiset eivät ole merkkipäiväonnitteluja, vaan niiden tulee olla tunnustuksia ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Palkitsemiset suoritetaan yleensä siten, että ensin myönnetään alin palkitsemisesine, sitten seuraava jne. Erityisistä ansioista tästä periaatteesta voidaan poiketa. Myös palkitsemisten välillä suositellaan pidettäväksi vähintään kolmea vuotta. Poikkeuksena ovat asetustekstien määrittämät tätä pidemmät väliajat (mm. RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera ja ritarikuntien kunniamerkit).

Powered by JS Network Solutions