Kenttäkelpoisuus

Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.

Kenttäkelpoisuus

Kenttäkelpoisuuden ja fyysisen työkyvyn seurannan tärkein merkitys testattavalle reserviläiselle on häntä itseään koskevan tiedon tuottaminen. Vuosittaiset kuntotestit antavat testattavalle kuvan hänen terveydentilastaan, nykykunnostaan sekä kehityksen suunnasta.

Reserviläisurheiluliitto koordinoi ja johtaa kenttäkelpoisuuden parantamisohjelmaa. Se valmistaa testaukseen liittyvää koulutusmateriaalia jäsenliittojensa ja niiden jäsenyhdistysten käyttöön. Materiaalipaketti sisältää testien seikkaperäisen koulutusmateriaalin (Powerpoint-kalvot, mallisuoritusvideot), puolustusvoimien ohjeet reserviläisten testaamisesta ja testaajan oppaan.


Kenttäkelpoisuustestejä esitellään RESUL:n edustajien toimesta paikkakunnilla järjestettävissä infotilaisuuksissa, jossa suoritetaan myös kenttäkelpoisuustestit osana koulutusta.

Taistelukentän vaatimukset

Taistelukentän vaatimukset muodostavat peruslähtökohdan reserviläisten kenttäkelpoisuuden määrittämiselle. Rauhanajan työkyvyn lisäksi reserviläisten tulee ylläpitää fyysistä suorituskykyään tasolla, josta se voidaan tarvittaessa kohottaa nopeasti vastaamaan nykyaikaisen sodankäynnin vaatimuksia ja hän pystyy toimimaan menestyksekkäästi omassa sodan ajan tehtävässään. Välittömissä taistelutehtävissä painottuu fyysinen toimintakyky. Kaikissa johtamistehtävissä korostuu lisäksi kyky tehdä järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja eettisesti kestäviä päätöksiä suuren fyysisen rasituksen ja psyykkisen paineen alaisena.

Fyysisen suorituskyvyn ja kenttäkelpoisuuden lähtötason määrittämisen perusteella reserviläiselle voidaan antaa harjoitussuosituksia. Seurantajärjestelmän avulla voidaan osoittaa liikunta-aktiivisuuden vaikutukset fyysiseen suorituskykyyn. Lisäksi oikeilla liikuntasuosituksilla ja kannustavalla asenteella voi testattavalle muodostua korkea motivaatio liikkua omatoimisesti.

Powered by JS Network Solutions